top of page

Hirudozwiązki

pijawki lekarskie.jpg

Hirudozwiązki

LECZNICZE ENZYMY W ŚLINIE PIJAWKI

Hirudozwiązki sa enzymami wydzielanymi przez gruczoły pijawki lekarskiej o działaniu między innymi antyzapalnym i antyzakrzepowym, które przedostają się do organizmu człowieka podczas zabiegu z użyciem tych bardzo żytecznych zwierzątek

Hirudyna – najbardziej znany produkt pijawek lekarskich; inhibitor trombin.

Kalina – inhibitor agregacji i adhezji trombocytów

Bdelina – inhibitor proteaz (trypsyny, chymotrypsyny i plazminy), które są czynnikami stanów zapalnych i ich rozprzestrzeniania się w tkankach. Występuje w dwóch odmianach, jako bdelina A i bdelina B. Interesujący jest fakt, że bdelina i hirudyna mają dokładnie przeciwne działanie na proces krzepnięcia krwi.

Hirustazyna – inhibitor sieci kalikreinowych, trypsyny, chymotrypsyny i katepsyny G.


Apyraza – odgrywa ważną rolę w „upłynnianiu” krwi (zmniejszaniu jej lepkości).


Antyelastaza – ogranicza działania elastaz, enzymów, które degradują skórną elastynę. Antyelastaza spowalnia bardzo skutecznie procesy starzenia się skóry.

Lipazy i Esterazy – substancje powodujące rozkład tłuszczów.

Eglina – silny środek przeciwzapalny (inhibitor czynników stanów zapalnych) oraz bardzo aktywnym antyutleniaczem. Występuje kilka odmian eglin produkowanych przez pijawki. Najlepiej poznana  jest eglina C.

Destabilaza – substancja charakteryzująca się silnym działaniem przeciwagregacyjnym, powodującym rozkładanie zakrzepłej krwi, co otwiera nowe drogi i możliwości dla hirudoterapii. Destabilaza zawiera także unikalną substancję niskocząsteczkową prostaglandynę. Utrzymuje ona w dobrym stanie (regeneruje) naczynia krwionośne, przewód pokarmowy oraz reguluje poziom cukru we krwi.


Hialuronidaza – substancja o podwójnym działaniu: silny antybiotyk oraz czynnik umożliwiający szybkie przenikanie przez błony komórkowe sąsiadujących ze sobą komórek i tkanek ciała. Interesującą właściwością tego enzymu jest rozpuszczanie związków wielocukrowych tworzących ścianki przetrwalników wielu mikroorganizmów.

Substancje znieczulające – nie zidentyfikowane bliżej silne czynniki przeciwbólowe. Przypuszcza się, że działanie przeciwbólowe tych substancji wynika  z dużej atrakcyjności dla ludzkiego mózgu neuropeptydów produkowanych przez pijawkę. Należą do nich endorfiny, znane powszechnie jako hormony szczęścia. Poza efektami przeciwbólowymi endorfiny powodują likwidację uczucia niepokoju i euforii oraz uspokojenie, usuwają psychiczne oraz fizyczne uzależnienia, likwidują złe samopoczucie, nudności, depresję i inne symptomy obserwowane u osób uzależnionych od narkotyków   i alkoholu.

Substancja rozszerzająca naczynia krwionośne – bardzo podobny do histaminy, bliżej nie zidentyfikowany jeszcze związek organiczny.

Neurotransmitery – związki biochemiczne regulujące przepływy impulsów elektrycznych w komórkach nerwowych. Należą do nich dopanina, serotonina, acetylocholina oraz enkepfalina. Mają one duży wpływ na ograniczenia w odczuwaniu bólu oraz zmiany w zachowaniu polegające na uwolnieniu od niepokoju bądź depresji, wywoływaniu snu, a także potężnych emocjonalnych i czuciowych doświadczeń, ale bez behawioralnego pobudzenia, psychozy lub obłędu, powodowanego przez narkotyki typu LSD czy amfetaminę.

Antybiotyki – wykazują bardzo silne działanie przeciwbakteryjne. Produkowane są przez żyjącą w symbiozie z pijawką lekarską specyficzną bakterię Aeromonas veronii biotyp sobria.

bottom of page